KQXS Max3D 4/9/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 4 tháng 9 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 04/09/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 354 633 29 1tr
Nhì 836 836 916 544 87 350N
Ba 719 346 829 122 210N
772 599 809
KK 216 346 052 790 281 100N
084 397 094 288

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK281.000.000
G6Trùng 1 số G1262150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK268140.000