KQXS Max3D 4/12/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 4 tháng 12 năm 2019

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 04/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 037 667 42 1tr
Nhì 593 150 204 733 57 350N
Ba 295 492 659 120 210N
403 804 891
KK 354 910 513 944 198 100N
449 857 753 056
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK265.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK361.000.000
G6Trùng 1 số G1263150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK228140.000