KQXS Max3D 31/1/2020 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 31 tháng 1 năm 2020

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 31/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 965 868 92 1tr
Nhì 278 058 252 647 139 350N
Ba 362 527 147 139 210N
075 541 001
KK 888 725 825 509 233 100N
595 844 092 062
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3610.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK411.000.000
G6Trùng 1 số G1312150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK277040.000