KQXS Max3D 30/8/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 30 tháng 8 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 30/08/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 089 402 47 1tr
Nhì 528 824 824 741 192 350N
Ba 394 861 484 173 210N
277 516 850
KK 961 064 060 819 300 100N
145 196 079 639

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK311.000.000
G6Trùng 1 số G1287150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK295540.000