KQXS Max3D 29/11/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 29 tháng 11 năm 2019

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 29/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 251 660 37 1tr
Nhì 337 765 143 964 68 350N
Ba 673 778 108 115 210N
356 755 576
KK 776 301 702 149 163 100N
414 318 354 810
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3410.000.000
G4Trùng 2 số G.KK25.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK151.000.000
G6Trùng 1 số G1195150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK218140.000