KQXS Max3D 29/1/2020 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 29 tháng 1 năm 2020

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 29/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 321 522 33 1tr
Nhì 541 432 652 238 82 350N
Ba 287 351 527 85 210N
344 885 934
KK 162 354 894 566 206 100N
593 572 759 280
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G22040.000.000
G3Trùng 2 số G3110.000.000
G4Trùng 2 số G.KK15.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1172150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK162240.000