KQXS Max3D 27/5/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 27 tháng 5 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 27/05/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 525 052 395 1tr
Nhì 922 441 358 211 195 350N
Ba 433 103 586 258 210N
643 759 006
KK 023 691 214 380 295 100N
835 806 196 708

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK341.000.000
G6Trùng 1 số G1548150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK449240.000
Hiển thị / bài viết