KQXS Max3D 27/11/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 27 tháng 11 năm 2019

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 27/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 395 596 74 1tr
Nhì 942 920 833 657 51 350N
Ba 687 396 651 140 210N
014 415 469
KK 033 117 489 369 424 100N
711 970 647 124
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2140.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK561.000.000
G6Trùng 1 số G1221150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK244440.000