KQXS Max3D 27/1/2020 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 27 tháng 1 năm 2020

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 27/01/2020

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 325 026 36 1tr
Nhì 958 271 873 522 111 350N
Ba 691 529 506 227 210N
275 390 020
KK 809 924 759 383 154 100N
495 760 108 937
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK261.000.000
G6Trùng 1 số G1294150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK251840.000