KQXS Max3D 26/8/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 26 tháng 8 năm 2019

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 26/08/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 063 759 72 1tr
Nhì 791 133 709 226 155 350N
Ba 303 101 312 180 210N
864 092 736
KK 189 565 137 530 306 100N
141 799 350 703
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2840.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK55.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK711.000.000
G6Trùng 1 số G1548150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK454640.000