KQXS Max3D 24/6/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 24 tháng 6 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 24/06/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 617 164 75 1tr
Nhì 207 603 217 854 138 350N
Ba 538 767 451 289 210N
770 447 893
KK 689 229 485 969 321 100N
107 901 613 235

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2240.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK65.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK491.000.000
G6Trùng 1 số G1581150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK498140.000