KQXS Max3D 24/5/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 24 tháng 5 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 24/05/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 408 771 40 1tr
Nhì 788 327 384 314 155 350N
Ba 334 371 919 227 210N
273 927 969
KK 784 103 593 040 231 100N
622 277 935 655

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK35.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK531.000.000
G6Trùng 1 số G1275150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK398840.000