KQXS Max3D 22/11/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 22 tháng 11 năm 2019

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 6, Max 3D ngày 22/11/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 621 309 62 1tr
Nhì 027 744 010 961 176 350N
Ba 558 122 030 122 210N
440 619 112
KK 248 021 366 334 206 100N
995 476 666 949
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3310.000.000
G4Trùng 2 số G.KK205.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK351.000.000
G6Trùng 1 số G1292150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK284740.000