KQXS Max3D 21/8/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 21 tháng 8 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 4, Max 3D ngày 21/08/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 489 700 50 1tr
Nhì 607 493 982 367 101 350N
Ba 594 837 559 175 210N
410 116 614
KK 184 850 873 188 297 100N
739 669 590 234

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK75.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK291.000.000
G6Trùng 1 số G1407150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK377840.000