KQXS Max3D 2/12/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 2 tháng 12 năm 2019

Tải app

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 02/12/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 230 703 41 1tr
Nhì 691 465 662 133 142 350N
Ba 607 212 865 166 210N
099 045 895
KK 232 932 442 898 210 100N
627 330 200 303
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3210.000.000
G4Trùng 2 số G.KK85.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK231.000.000
G6Trùng 1 số G1276150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK309240.000