KQXS Max3D 1/7/2019 - Kết quả xổ số Max 3D ngày 1 tháng 7 năm 2019

Kết quả xổ số Max 3D thứ 2, Max 3D ngày 01/07/2019

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
Nhất 133 401 103 1tr
Nhì 590 029 055 871 133 350N
Ba 931 704 056 170 210N
190 509 662
KK 942 252 016 574 332 100N
818 861 953 252

Kết quả xổ số Mega 6/45 sớm nhất: MG gửi 8012 (1000đ)

Kết quả xổ số Max4D sớm nhất: MX gửi 8012 (1000đ)

GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3510.000.000
G4Trùng 2 số G.KK105.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK471.000.000
G6Trùng 1 số G1530150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK451140.000
Hiển thị / bài viết