Sớ đầu đuôi mn thứ 7 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7

Thông báo
- Theo chỉ đạo của thủ tướng, việc phát hành xổ số truyền thống sẽ được tạm dừng từ 1/4 tới 15/4 để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.
- Mọi chức năng khác trên diễn đàn vẫn hoạt động bình thường. Chúc các bạn nghỉ ngơi vui vẻ và an toàn

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 7

Thứ bảy
28/03/2020
TP Hồ Chí Minh
5558
Long An
6313
Bình Phước
5320
Hậu Giang
7921
Thứ bảy
21/03/2020
TP Hồ Chí Minh
1691
Long An
6982
Bình Phước
2837
Hậu Giang
6159
Thứ bảy
14/03/2020
TP Hồ Chí Minh
6719
Long An
5539
Bình Phước
6770
Hậu Giang
9095
Thứ bảy
07/03/2020
TP Hồ Chí Minh
5106
Long An
1574
Bình Phước
0741
Hậu Giang
3029
Thứ bảy
29/02/2020
TP Hồ Chí Minh
1984
Long An
5474
Bình Phước
8224
Hậu Giang
7098
Thứ bảy
22/02/2020
TP Hồ Chí Minh
6601
Long An
2082
Bình Phước
7503
Hậu Giang
0104
Thứ bảy
15/02/2020
TP Hồ Chí Minh
2841
Long An
8559
Bình Phước
1536
Hậu Giang
0515
Thứ bảy
08/02/2020
TP Hồ Chí Minh
4841
Long An
2005
Bình Phước
2727
Hậu Giang
3704
Thứ bảy
01/02/2020
TP Hồ Chí Minh
5723
Long An
7226
Bình Phước
6216
Hậu Giang
9240
Thứ bảy
25/01/2020
TP Hồ Chí Minh
3289
Long An
5547
Bình Phước
2528
Hậu Giang
6261
Thứ bảy
18/01/2020
TP Hồ Chí Minh
5953
Long An
1996
Bình Phước
4104
Hậu Giang
1162
Thứ bảy
11/01/2020
TP Hồ Chí Minh
8405
Long An
3229
Bình Phước
1735
Hậu Giang
7722
Thứ bảy
04/01/2020
TP Hồ Chí Minh
1031
Long An
0863
Bình Phước
0375
Hậu Giang
8472
Thứ bảy
28/12/2019
TP Hồ Chí Minh
2169
Long An
3794
Bình Phước
7796
Hậu Giang
2045
Thứ bảy
21/12/2019
TP Hồ Chí Minh
4595
Long An
6753
Bình Phước
8015
Hậu Giang
4065
Thứ bảy
14/12/2019
TP Hồ Chí Minh
2349
Long An
4845
Bình Phước
0764
Hậu Giang
8125
Thứ bảy
07/12/2019
TP Hồ Chí Minh
4118
Long An
0570
Bình Phước
0195
Hậu Giang
5708
Thứ bảy
30/11/2019
TP Hồ Chí Minh
0098
Long An
9060
Bình Phước
9437
Hậu Giang
7771
Thứ bảy
23/11/2019
TP Hồ Chí Minh
0223
Long An
8147
Bình Phước
2456
Hậu Giang
9599
Thứ bảy
16/11/2019
TP Hồ Chí Minh
9243
Long An
3826
Bình Phước
8163
Hậu Giang
1687
Thứ bảy
09/11/2019
TP Hồ Chí Minh
0078
Long An
6308
Bình Phước
4544
Hậu Giang
9303
Thứ bảy
02/11/2019
TP Hồ Chí Minh
6636
Long An
0742
Bình Phước
5698
Hậu Giang
2008
Thứ bảy
26/10/2019
TP Hồ Chí Minh
3729
Long An
3424
Bình Phước
0781
Hậu Giang
2598
Thứ bảy
19/10/2019
TP Hồ Chí Minh
4443
Long An
7885
Bình Phước
6332
Hậu Giang
8172
Thứ bảy
12/10/2019
TP Hồ Chí Minh
1418
Long An
7796
Bình Phước
1344
Hậu Giang
9949
Thứ bảy
05/10/2019
TP Hồ Chí Minh
9134
Long An
8362
Bình Phước
8880
Hậu Giang
0444
Thứ bảy
28/09/2019
TP Hồ Chí Minh
6249
Long An
1324
Bình Phước
2958
Hậu Giang
4429
Thứ bảy
21/09/2019
TP Hồ Chí Minh
4103
Long An
5048
Bình Phước
4644
Hậu Giang
4233
Thứ bảy
14/09/2019
TP Hồ Chí Minh
3455
Long An
8075
Bình Phước
0040
Hậu Giang
7061
Thứ bảy
07/09/2019
TP Hồ Chí Minh
5513
Long An
5283
Bình Phước
5574
Hậu Giang
6339