Sớ đầu đuôi mn thứ 6 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/01/2019
Bạc Liêu Đắc Lắc Miền Bắc
Bến Tre Quảng Nam Max 4D
Vũng Tàu Power 6/55

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Thứ sáu
28/04/2017
Vĩnh Long
6693
Bình Dương
2503
Trà Vinh
0543
Thứ sáu
21/04/2017
Vĩnh Long
8479
Bình Dương
9694
Trà Vinh
3284
Thứ sáu
14/04/2017
Vĩnh Long
5681
Bình Dương
5180
Trà Vinh
5505
Thứ sáu
07/04/2017
Vĩnh Long
1829
Bình Dương
5919
Trà Vinh
5380
Thứ sáu
31/03/2017
Vĩnh Long
4220
Bình Dương
0873
Trà Vinh
4800
Thứ sáu
24/03/2017
Vĩnh Long
0358
Bình Dương
5140
Trà Vinh
6670
Thứ sáu
17/03/2017
Vĩnh Long
7903
Bình Dương
9093
Trà Vinh
8748
Thứ sáu
10/03/2017
Vĩnh Long
7359
Bình Dương
8805
Trà Vinh
7495
Thứ sáu
03/03/2017
Vĩnh Long
8739
Bình Dương
3963
Trà Vinh
4885
Thứ sáu
24/02/2017
Vĩnh Long
0061
Bình Dương
6311
Trà Vinh
6886
Thứ sáu
17/02/2017
Vĩnh Long
5111
Bình Dương
2909
Trà Vinh
0592
Thứ sáu
10/02/2017
Vĩnh Long
8967
Bình Dương
1141
Trà Vinh
8042
Thứ sáu
03/02/2017
Vĩnh Long
4749
Bình Dương
7852
Trà Vinh
6539
Thứ sáu
27/01/2017
Vĩnh Long
7766
Bình Dương
6288
Trà Vinh
7808
Thứ sáu
20/01/2017
Vĩnh Long
1296
Bình Dương
0744
Trà Vinh
9703
Thứ sáu
13/01/2017
Vĩnh Long
6910
Bình Dương
0269
Trà Vinh
5755
Thứ sáu
06/01/2017
Vĩnh Long
9527
Bình Dương
1533
Trà Vinh
4922
Thứ sáu
30/12/2016
Vĩnh Long
3430
Bình Dương
8436
Trà Vinh
9192
Thứ sáu
23/12/2016
Vĩnh Long
7727
Bình Dương
6255
Trà Vinh
5261
Thứ sáu
16/12/2016
Vĩnh Long
5465
Bình Dương
3347
Trà Vinh
1924
Thứ sáu
09/12/2016
Vĩnh Long
0788
Bình Dương
2345
Trà Vinh
2881
Thứ sáu
02/12/2016
Vĩnh Long
1969
Bình Dương
8344
Trà Vinh
5578
Thứ sáu
25/11/2016
Vĩnh Long
6841
Bình Dương
8870
Trà Vinh
1371
Thứ sáu
18/11/2016
Vĩnh Long
2559
Bình Dương
6143
Trà Vinh
2443
Thứ sáu
11/11/2016
Vĩnh Long
4489
Bình Dương
3922
Trà Vinh
4437
Thứ sáu
04/11/2016
Vĩnh Long
1086
Bình Dương
9583
Trà Vinh
8323
Thứ sáu
28/10/2016
Vĩnh Long
5630
Bình Dương
9012
Trà Vinh
9000
Thứ sáu
21/10/2016
Vĩnh Long
5598
Bình Dương
5635
Trà Vinh
2461
Thứ sáu
14/10/2016
Vĩnh Long
9485
Bình Dương
5823
Trà Vinh
6954
Thứ sáu
07/10/2016
Vĩnh Long
8010
Bình Dương
5796
Trà Vinh
8158