Sớ đầu đuôi mb thứ 5 - Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 19/10/2018
Bình Dương Gia Lai Miền Bắc
Trà Vinh Ninh Thuận Mega 6/45
Vĩnh Long

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 5

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 18/10/2018 81, 90, 35, 44 22850
Thứ năm, 11/10/2018 18, 21, 74, 90 75705
Thứ năm, 04/10/2018 68, 72, 26, 77 26134
Thứ năm, 27/09/2018 70, 13, 24, 53 14915
Thứ năm, 20/09/2018 82, 36, 62, 41 03096
Thứ năm, 13/09/2018 20, 36, 01, 24 45562
Thứ năm, 06/09/2018 05, 57, 60, 47 00964
Thứ năm, 30/08/2018 73, 16, 79, 43 14660
Thứ năm, 23/08/2018 12, 56, 35, 14 48935
Thứ năm, 16/08/2018 69, 28, 20, 89 89187
Thứ năm, 09/08/2018 76, 86, 18, 68 47717
Thứ năm, 02/08/2018 34, 67, 20, 89 25638
Thứ năm, 26/07/2018 09, 20, 28, 50 59356
Thứ năm, 19/07/2018 07, 86, 15, 89 15817
Thứ năm, 12/07/2018 36, 27, 60, 91 09965
Thứ năm, 05/07/2018 36, 68, 44, 18 92295
Thứ năm, 28/06/2018 75, 34, 10, 81 51594
Thứ năm, 21/06/2018 72, 46, 68, 56 57997
Thứ năm, 14/06/2018 76, 90, 02, 50 54343
Thứ năm, 07/06/2018 64, 25, 88, 12 45882
Thứ năm, 31/05/2018 38, 69, 24, 54 93554
Thứ năm, 24/05/2018 53, 43, 54, 52 42876
Thứ năm, 17/05/2018 46, 52, 21, 63 87623
Thứ năm, 10/05/2018 18, 66, 11, 06 69710
Thứ năm, 03/05/2018 41, 60, 16, 67 74902
Thứ năm, 26/04/2018 32, 22, 57, 96 92986
Thứ năm, 19/04/2018 70, 31, 41, 23 34580
Thứ năm, 12/04/2018 50, 08, 73, 16 70118
Thứ năm, 05/04/2018 64, 67, 65, 58 37294
Thứ năm, 29/03/2018 00, 98, 38, 03 46168