Sớ đầu đuôi mb thứ 2 - Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 19/10/2018
Bình Dương Gia Lai Miền Bắc
Trà Vinh Ninh Thuận Mega 6/45
Vĩnh Long

Sớ đầu đuôi miền Bắc thứ 2

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ hai, 15/10/2018 90, 88, 96, 22 47019
Thứ hai, 08/10/2018 43, 56, 39, 75 06832
Thứ hai, 01/10/2018 36, 16, 22, 02 29665
Thứ hai, 24/09/2018 25, 74, 67, 96 69569
Thứ hai, 17/09/2018 03, 94, 63, 00 93143
Thứ hai, 10/09/2018 20, 46, 13, 59 51845
Thứ hai, 03/09/2018 33, 07, 01, 16 52049
Thứ hai, 27/08/2018 65, 24, 85, 38 52987
Thứ hai, 20/08/2018 78, 83, 95, 53 93757
Thứ hai, 13/08/2018 00, 02, 67, 38 62149
Thứ hai, 06/08/2018 65, 88, 32, 98 84214
Thứ hai, 30/07/2018 81, 43, 44, 90 19672
Thứ hai, 23/07/2018 58, 27, 49, 50 95786
Thứ hai, 16/07/2018 40, 70, 06, 07 44371
Thứ hai, 09/07/2018 93, 65, 63, 48 14845
Thứ hai, 02/07/2018 74, 12, 57, 68 23587
Thứ hai, 25/06/2018 53, 93, 04, 43 01883
Thứ hai, 18/06/2018 34, 88, 53, 68 86133
Thứ hai, 11/06/2018 25, 36, 79, 99 35854
Thứ hai, 04/06/2018 10, 38, 65, 42 68083
Thứ hai, 28/05/2018 23, 10, 86, 61 44938
Thứ hai, 21/05/2018 12, 23, 49, 41 06511
Thứ hai, 14/05/2018 16, 31, 76, 95 41345
Thứ hai, 07/05/2018 77, 64, 16, 00 85664
Thứ hai, 30/04/2018 27, 73, 74, 04 45514
Thứ hai, 23/04/2018 99, 63, 27, 77 32369
Thứ hai, 16/04/2018 92, 01, 91, 22 20546
Thứ hai, 09/04/2018 54, 57, 42, 85 97323
Thứ hai, 02/04/2018 37, 10, 56, 42 19012
Thứ hai, 26/03/2018 62, 55, 04, 69 07223