Sớ đầu đuôi mb chủ nhật - Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 13/12/2019
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận Mega 6/45
Trà Vinh

Sớ đầu đuôi miền Bắc chủ nhật

Giải Bảy Đặc Biệt
Chủ nhật, 07/07/2002 06, 07, 98, 21 40033
Chủ nhật, 30/06/2002 23, 88, 05, 64 69398
Chủ nhật, 23/06/2002 86, 96, 33, 58 02617
Chủ nhật, 16/06/2002 44, 89, 11, 60 76549
Chủ nhật, 09/06/2002 35, 98, 52, 03 96880
Chủ nhật, 02/06/2002 54, 51, 23, 75 96749
Chủ nhật, 26/05/2002 23, 47, 57, 16 63002
Chủ nhật, 19/05/2002 51, 46, 84, 83 22739
Chủ nhật, 12/05/2002 61, 53, 42, 70 01779
Chủ nhật, 05/05/2002 28, 55, 08, 70 51816
Chủ nhật, 28/04/2002 01, 68, 93, 99 33617
Chủ nhật, 21/04/2002 13, 77, 62, 68 31686
Chủ nhật, 14/04/2002 61, 02, 79, 16 35230
Chủ nhật, 07/04/2002 81, 08, 12, 11 34192
Chủ nhật, 31/03/2002 31, 18, 46, 57 80920
Chủ nhật, 24/03/2002 70, 35, 00, 43 70220
Chủ nhật, 17/03/2002 88, 68, 81, 58 44180
Chủ nhật, 10/03/2002 04, 47, 18, 17 46057
Chủ nhật, 03/03/2002 98, 07, 03, 34 41355
Chủ nhật, 24/02/2002 73, 60, 74, 17 75141
Chủ nhật, 17/02/2002 59, 95, 05, 85 26450
Chủ nhật, 03/02/2002 78, 87, 97, 22 98256
Chủ nhật, 27/01/2002 95, 14, 16, 90 74052
Chủ nhật, 20/01/2002 55, 26, 21, 77 82892
Chủ nhật, 13/01/2002 35, 44, 31, 27 66694
Chủ nhật, 06/01/2002 87, 32, 53, 83 65651