Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ăn uống 83, 87
giải thoát 84, 85
hai người khiêng quan tài 69
mặc nhiều quần áo 79
khoe 56, 59
ăn tiệm 26, 56, 21
nói tục 41, 91, 46
người khóc 85, 87
thấy dây dầu 39
đồng hồ đeo tay 58, 95