Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phu hồ 03, 08, 83
xe hơi 82, 92
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
nam đèo nữ 12, 25, 92
nhà trẻ 27, 37
hương cháy 07, 20, 70, 57
cầu vồng 04, 40, 45
đánh nhau ném lựu đạn 67
đi chợ 25, 52
xem đánh nhau 89