Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu bạn cũ 70, 75
áo con phụ nữ 00, 02
thấy người đội mũ 56, 89
thổ địa 38, 78
con hổ 17 - 71
hai quan tài 26, 16, 36
cái chổi 85, 93
ăn cá to 85, 67
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
con cóc 04