Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
lá thư 75, 76, 83
con rồng 10, 50, 90
làm tình 19, 69
bướm đậu 45
lai gái 14, 41
ông già cho quà 75
rắn chết 32,42,72
đống lửa cháy 08, 18
rụng răng 31, 32, 52, 62
cái dấu 25, 75