Mơ thấy xem kịch, Chiêm bao thấy xem kịch đánh con gì

Mơ thấy xem kịch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xem kịch 13, 63, 35

Giải mã giấc mơ thấy mình đi xem kịch

- Mơ thấy đi xem kịch có ý nghĩa gì, là điềm xấu hay điểm lành

- Chiêm bao thấy mình đi xem diễn kịch là sắp sửa bị mắc lừa. 

- Thấy mình diễn kịch trên sân khấu là mình sắp sửa lừa người.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thaất vọng 12, 71, 64
cúng tổ tiên 40, 46
xe ô tô 08, 80, 85
thợ xây 78, 87, 73
mơ mình bán hàng ăn 06, 07
Ma 22,36
con trai đầu lòng 79
con trai cho vàng 43
có kinh nguyệt 67, 68
con trăn 03, 63