Mơ thấy xây bể nước, Chiêm bao thấy xây bể nước đánh con gì

Mơ thấy xây bể nước

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
xây bể nước 21, 26, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con chó con 48, 49
cãi nhau 36, 37, 68
đàn ông chết 06, 26
bị cướp 84, 84
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
quạt trần 82
ngựa 01, 62
lợn trắng 74, 79
tranh anh 04, 48, 85
nhà tối tăm 25, 65