Mơ thấy viên đá nhỏ, Chiêm bao thấy viên đá nhỏ đánh con gì

Mơ thấy viên đá nhỏ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
viên đá nhỏ 00, 05, 38

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị tấn công 02, 05
củ su hào 00, 01, 06
cái cân 89, 86
nghĩa địa 12, 72, 92
quan tài chưa chôn 04
lá vàng 84, 48
ăn cơm 74, 85
con ở 25, 65, 71, 76
bắt rận cho chó 93, 83
râu mọc dài 25, 57