Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhìn thấy máu người chảy 09, 54
giêt lợn 82, 32
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
ăn trộm cá 63, 73, 87
áo mưa 87, 42, 07, 67
mất của 35, 44, 66
yêu đương 24, 86, 87
cãi nhau 36, 37, 68
con hạc 17, 57
bao diêm 65