Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
xe ô tô 08, 80, 85
con cua 67, 89
gặp tiền 01, 76, 16
kiến cắn 29
đi chợ 25, 52
bật lửa 07, 70, 75
nướng sắn 99, 94
sập nhà 30, 86
hồn quý 75
đi thuyền trên sông 23, 39, 59, 93