Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhẫn vàng 10, 50, 70, 75
máy khâu 87, 78
bù nhìn 27, 29
quả trên cây 84, 48
học trò 21, 37, 27, 60
đi ỉa đông người 08, 09
kiến cắn 29
hai người khiêng quan tài 69
con vẹn 61, 62
nhà vệ snh 34, 71