Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phượng hoàng 13, 78, 98
con hổ 30 – 46
thang đổ 01, 48
đi làm 01, 21, 26
mình đá bóng 49, 62
chó đến nhà 93, 98
anh em trai 01
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
yêu bạn cũ 70, 75
đàn bà khỏa thân 02, 32