Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đỉa bám chân 29
tầu hỏa 74, 72
cá mây chiều 82, 28
rắn cắn gót chân 57
đám tang 34, 35, 36
người dập lửa 34, 47, 69
cái miệng 78
mình ở khách sạn 64, 69
minh 07
thấy treo cổ nhiều người 86