Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nước ngập trong nhà 67, 68
bị bỏng vào tay 17, 21
mẹ đỡ đầu 26, 76, 67
Nhà 99,25
con dòi 57
gặp phà 28, 52, 93
trộm cắp 05, 45, 85
quả rụng 89, 39
Chồng chết 92,30
gội đầu 39, 83, 93