Mơ thấy vây hãm, Chiêm bao thấy vây hãm đánh con gì

Mơ thấy vây hãm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vây hãm 03, 04

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hãm hại 84
đền cổ 46, 66
hàn bánh xe 32, 89
cổng trào 40, 80, 20
rắn vào nhà 22, 26, 30
bóng ma 86, 85
lâu đài bị đốt 03, 87
bẻ gẫy dập vỡ 96, 04
vay mượn 06, 86
quan tài 06, 56, 26