Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vào vườn 09, 90
mơ thấy mẹ chết nhưng mẹ chưa chết 26, 16, 36
chó cắn đuổi 58, 38
con đỉa 05, 14, 45,43
đi vệ sinh 86, 98
sao băng 33, 38
cánh cửa cũ 44, 94
đình chùa 01, 40, 80
xem đá bóng 72, 96
uống thuốc 01