Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tai nạn 00, 07, 70, 46
chuột đồng 15, 51
gà chết 28, 36
hãm hại 84
nhà sư 16, 61, 36
cái chén 93
ổ khóa 95, 86
học trò 21, 37, 27, 60
người trèo bàn thờ 95, 59
hương cháy 07, 20, 70, 57