Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim trời 87
mình đi ăn trộm 01, 90, 05, 45, 85
nắng 52, 72, 29, 92
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
bếp lò 43, 63, 83
con sâu 24, 80
lá vàng 84, 48
chuồn chuồn 26, 65
vé thưởng 29, 86
cát 36, 63