Mơ thấy vạc, Chiêm bao thấy vạc đánh con gì

Mơ thấy vạc

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
vạc 73

Giải mã giấc mơ thấy vạc

- Chiêm bao thấy vạc đi ăn đ êm bay ngang nhà mình là điềm gia đình hạnh phúc sau thời gian lướt qua cảnh ba đào.

- Mơ thấy vạc bay ngang nhà buông ra một loạt tiếng là tài lợi vào.

- Nghe tiếng vạc kêu sương mà không thấy vạc là điềm buồn rầu, lo sợ.

Mơ thấy vạc, bạn nên đánh con 73.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tàn sát 05, 59
ô tô kẹp chết người 07, 70
cây cảnh trong nhà 06
thấy người đội mũ 56, 89
đuổi bắt 15, 57, 72
cô tiên 17, 35, 19, 91
cánh tay lông lá 42
đàn bà khỏa thân 02, 32
cánh cửa 28, 83
lúa gạo 08, 80