Mơ thấy tủ lệch, Chiêm bao thấy tủ lệch đánh con gì

Mơ thấy tủ lệch

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tủ lệch 89, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đái dầm 20, 60, 70
con gà 33, 45, 57
mơ thấy tình địch 62, 61
quả trên cây 84, 48
rụng một chiếc răng 31
chim sẻ đậu 76
máu 98,99,19
đi ỉa 89, 98
cái màn xanh 14, 41
vàng ngọc 03, 63, 83