Mơ thấy trông thấy hai đống cứt tròn, Chiêm bao thấy trông thấy hai đống cứt tròn đánh con gì

Mơ thấy trông thấy hai đống cứt tròn

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trông thấy hai đống cứt tròn 01, 02, 20

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người đốt làng 16, 21, 28
xây nhà 14, 16
lửa cháy 07, 67, 27
rồng bay 26, 62
súng 61
bến xe 58, 98
nghe ô tô chạy 22, 77
tiền năm ngàn 87
quan tài chưa chôn 04
con trâu 03, 63, 86