Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
can trăn trườn người 86, 87
đánh nhau ném lựu đạn 67
thoát trấn lột 00, 08
chải chuốt 20, 30, 60
con muỗi 46
dây xích 41, 46, 61
gặp bạn gái chị gái 78, 89, 90
củ su hào 00, 01, 06
gà trống 55, 57
đi làm 01, 21, 26