Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hương đèn 06, 31, 63, 82
bộ mặt đẹp 22, 98, 39
gạo 08, 80
thấy người đội mũ 56, 89
màu trắng 02
người khó đẻ 91
quả 26, 60
máy bay đổ 59, 95
cạo râu 83, 84
mầu vàng 10