Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con gái mình chết 35
rổ trứng 70, 30
sợ ma 75, 23, 96
đậu 07
con lợn 39
nhận được của bố thí 48
xa nhà 44, 65, 85
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
bắp ngô 85, 35, 53
đi vệ sinh 86, 98