Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cây sai quả 49, 73, 36
nhiều mầu 78
hai bố con 32, 82, 98
người mẹ tốt 01, 22, 41
yêu đương 24, 86, 87
câu được rắn 05, 95
người 01
mình chém người 56
người khóc 85, 87
rắn cắn người 43, 73