Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Thần chết 83, 93
cái cuốc 68, 69
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
củ su hào 00, 01, 06
rắn đất 38, 78
áo hoa 22, 33
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
quán rượu ngoài trời 69
bị đấm 58
chó đuổi chạy xuống ao 68