Mơ thấy trèo tường, Chiêm bao thấy trèo tường đánh con gì

Mơ thấy trèo tường

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trèo tường 56

Giải mã giấc mơ thấy trèo tường

- Nếu bạn mơ thấy trèo tường, giấc mơ đó có nghĩa là bạn dòm ngó một địa vị. 

- Nếu trong giấc mơ bạn thấy mình trèo qua khỏi tường, điềm báo là toại nguyện. 

Bạn nên đánh con 56, nếu bạn mơ thấy trèo tường.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai thằng ăn cắp 26, 62
hành kinh 67, 68
xếp quần áo 06, 09
Phân 23,95
bắt cá ở suối 45, 54
con rái cá 48, 79
hổ 78
quả dừa 09, 50, 70
con hạc 17, 57
khăn màu hồng 04, 24