Mơ thấy trâu rừng, Chiêm bao thấy trâu rừng đánh con gì

Mơ thấy trâu rừng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
trâu rừng 83, 63

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Rắn 56,76
bếp lò 43, 63, 83
bướm đậu 45
cá rô 20, 40, 82
tắm sông 76, 94
mang thai 53, 63, 42
đi lang thang 92, 29
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60
đẻ ra mèo 01, 23, 62
ngủ với gái 21, 61, 28, 75, 57