Mơ thấy thước kẻ, Chiêm bao thấy thước kẻ đánh con gì

Mơ thấy thước kẻ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thước kẻ 11, 05

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị giật đồng hồ 06, 41
kêu cứu 35, 65
đưa tang 72, 27
đi xa ngoại tình 23, 59
hai bố con 32, 82, 98
pháp sư 09, 29, 35, 96
tầu bay 10, 11
gặp ăn xin 24, 76, 86
cát 36, 63
chai 94, 86