Mơ thấy thước kẻ, Chiêm bao thấy thước kẻ đánh con gì

Mơ thấy thước kẻ

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thước kẻ 11, 05

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh cướp 08, 84
tàn sát 05, 59
người rủ đánh bạc 71
đỉa bám vào chân 29
trộm cắp 05, 45, 85
thấy người còn trẻ 64, 78
cái mả 30, 70, 40, 90
người chết 26,76,75
thỏ con 38, 78
chơi tú lơ khơ 03, 62