Mơ thấy thổ địa, Chiêm bao thấy thổ địa đánh con gì

Mơ thấy thổ địa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thổ địa 38, 78

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi đái dắt 98, 99
uống thuốc 01
thua bạc 52
con cua 67, 89
đình chùa 01, 40, 80
trộm cắp 05, 45, 85
Nhà mới 03,68
đào đất 56
phân người 31, 36, 63
âm hộ 17, 71, 21