Mơ thấy thổ công, Chiêm bao thấy thổ công đánh con gì

Mơ thấy thổ công

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thổ công 57, 79

Giải mã giấc mơ thấy thổ công

- Mơ thấy Thổ công là điềm vượng tài.

- Thấy đền miếu Thổ Công vái lạy là có người để ý giúp đỡ.

- Thấy ông Thổ Công biết nói là hung tin, đề phòng tai nạn.

Mơ thấy thổ công, bạn nên đánh con 57, 79.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phân người 31, 36, 63
Người chết sống lại 75, 85, 58
người già đến 56, 86
cái bàn 95
mưa nhỏ 68, 78
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
quần áo vá nhiều 01, 11
hãm hại 84
đàn ông chết 06, 26
đi chợ 25, 52