Mơ thấy thổ công, Chiêm bao thấy thổ công đánh con gì

Mơ thấy thổ công

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thổ công 57, 79

Giải mã giấc mơ thấy thổ công

- Mơ thấy Thổ công là điềm vượng tài.

- Thấy đền miếu Thổ Công vái lạy là có người để ý giúp đỡ.

- Thấy ông Thổ Công biết nói là hung tin, đề phòng tai nạn.

Mơ thấy thổ công, bạn nên đánh con 57, 79.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con rệp 98
tiền hai nghìn 53, 96
bà chửa 09, 29, 39
mang thai 53, 63, 42
khăn màu hồng 04, 24
đi xích lô 92
mình đỏ 72, 91
con trai 68
bát nhang 02, 52, 24
thợ làm bánh 03, 21