Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tắm sông 76, 94
nghèo khổ 19, 14
người đã mất 45,11
cắt tóc nam 14, 54, 65, 45
hiện vật 65, 56
nhiều hũ nước đái 96, 69
tử vi 78
khoang tầu 41, 71
đình chùa 01, 40, 80
đàn heo con 38, 49