Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nói tục 41, 91, 46
lá thư 75, 76, 83
bộ mặt tươi cười 41, 46
bị rượt đuổi 38, 58
rắn vàng 38, 83
đi thi 26, 78
cứt 31, 36, 63
hổ 78
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
con dệp 82, 85