Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bố bế con trai 52, 57
đôi vẹt 83, 87
khỏa thân 18, 81, 84, 48
hát văn 25, 50, 51
nhà đất lợp rạ 82, 84
uống thuốc 01
ăn trộm 01,90
nước lụt 67, 68
đua xích lô 26, 36
ba bố con ăn no 19