Mơ thấy thìa, Chiêm bao thấy thìa đánh con gì

Mơ thấy thìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thìa 05, 38

Giải mã giấc mơ thấy thìa

- Mơ thấy thìa bất cứ bằng thứ gì, bạc, vàng, thau, nhôm, đều là điềm mắc bịnh truyền nhiễm, hoặc tiêu tan sự nghiệp nhỏ. Sau một thời gian vất vả sẽ tìm lại được nhưng cũng không hơn lúc ban đầu.

Mơ thấy thìa, bạn nên đánh đề con 05, 38.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thấy người cao lớn 31, 21
bia mộ 50, 85
rụng răng không chảy máu 03, 31, 32, 52, 62
uống rượu 35, 45, 90
ngủ lang 96, 86
cái giếng 92, 29
chai 94, 86
bát nhang 02, 52, 24
cháy nhà 05, 43, 67
nồi áp suất 84, 39