Mơ thấy thầy cúng, Chiêm bao thấy thầy cúng đánh con gì

Mơ thấy thầy cúng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thầy cúng 40, 45

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
trèo thang 79, 84, 02
lợn đen nhỏ 38
ngủ 04, 54, 92
con trĩ 01, 30, 70, 75
con cóc 04
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
anh 07
hàng đổ 37
hòm đạn 90, 95, 59
uống rượu 35, 45, 90