Mơ thấy thầy cúng, Chiêm bao thấy thầy cúng đánh con gì

Mơ thấy thầy cúng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
thầy cúng 40, 45

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim bay 71, 72,67
ăn cơm 74, 85
bị mất xe 28, 82, 92, 67, 64
chém nhau 17, 37, 77
con gái mình chết 35
bắp ngô 85, 35, 53
đàn chó 63, 36
nhiều người 46, 87
Nhà 99,25
bị bỏng vào đùi 17, 71