Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thỏ con 38, 78
đàn bà chửa 10, 82
đại 08
quan tài chưa chôn 04
bắt rắn 32, 33
bị vây đuổi 38, 83
đi chợ 25, 52
sổ điểm 30, 35
tắm sông 76, 94
cái miếu 63, 68