Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gieo trồng 57, 46
cây cổ thụ 50, 54
uống rượu 35, 45, 90
cái câu 01, 26, 73
bị ghép tội 46, 73, 21
cánh chim 01, 65
lửa đốt dế mèn 27, 72
đánh đĩ 57, 75
bà chết sống lại 35
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52