Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi xem bói 78
con dế 33, 45, 99
đàn chó 63, 36
mất trộm 01, 03, 43
người khóc 85, 87
ngựa ăn 60,82
yêu bạn cũ 70, 75
nghi ngờ vàng giả 60
chim yểng 27, 72
xếp quần áo 06, 09