Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giấy tờ ướt 26, 66
lợn đen nhỏ 38
quan tài bôc khói 62, 63
cái tát 06
phượng hoàng 13, 78, 98
con chó 29, 59, 95
chim hòa bình 12, 56,32
chim khách 60, 10
đánh chết rắn 25
người mình thích 46, 47, 87