Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68
đói 13, 93, 59
bếp củi cháy to 96, 21
con dế 33, 45, 99
cái giếng 92, 29
ngựa ăn 60,82
khai thác vàng 12, 21, 01, 10
địa ngục 94, 95
bằng lòng đồng ý 52, 32
xe đu 31, 63, 68