Mơ thấy tảng đá, Chiêm bao thấy tảng đá đánh con gì

Mơ thấy tảng đá

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
tảng đá 20, 40, 60, 80

Giải mã giấc mơ thấy tảng đá

Mơ thấy tảng đá ngẫu tượng nói lên rằng “AI” đã đến tận các thần và rằng được các thần phù hộ mình, điềm tốt.

Bộ số tương ứng với giấc mơ tháy tảng đá: 20, 40, 60, 80

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giữa 05
cái nón 78
trèo mái nhà 59
mực đen 10, 90, 78
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
heo đẻ 38, 49
thua bạc 52
nói tục 41, 91, 46
con rái cá 48, 79
chuột cống 57, 45