Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con dê 15, 35, 75
chim bay 71, 72,67
nếm đồ chua chát 68, 54, 45
tuồng lương 09, 92
bán hàng rong 95
áo tây 00,04
xiên cá rô 03, 50, 05
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
chim bay vào nhà 56, 80
cầy cấy 09, 89, 90