Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bị bỏng vào tay 17, 21
con cua 67, 89
đỉa bám vào chân 29
con chuột nhà 17, 49
bố nuôi 60, 70
gà con 07, 08
trẻ con cãi nhau 89, 98
hai con chó 96, 64
Phân 23,95
bếp củi cháy to 96, 21