Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cứt 31, 36, 63
ngựa 01, 62
bóng đá 62
xe đạp 02, 18, 26
áo tây 00,04
cái cầy 26, 75, 56
ong đốt 16, 56, 96
khâu vá 36
người nù 62, 82, 68
quả khế 07, 70