Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
chim bồ câu 67, 77
bỏ thuốc lá 21, 12
rụng một chiếc răng 31
con lươn 56, 98
đàn bà chửa 10, 82
gội đầu 39, 83, 93
thợ xây 78, 87, 73
bị người thân từ bỏ 14, 74
cây có nhiều quả 36, 49, 73
Nhà 99,25