Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khăn mặt 20, 25, 52
giò chả 22, 42
phụ lòng 18, 28, 78
con gà 33, 45, 57
cầu vồng 04, 40, 45
quái vật 30, 39, 17
bị giật dây truyền 65
áo len 34, 84
ăn khoai 75, 85, 58
tai nạn 00, 07, 70, 46