Mơ thấy sổ rách bìa, Chiêm bao thấy sổ rách bìa đánh con gì

Mơ thấy sổ rách bìa

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sổ rách bìa 45, 49

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
thaất vọng 12, 71, 64
khoe 56, 59
người lạ 25, 75
mèo nhà 81, 18
đền cổ 46, 66
chuồng xí 39, 67
người yêu cũ 64, 74, 78
người già đến 56, 86
đi xem bói 78
gặp cụ già đạo đức 41, 64, 62