Mơ thấy sắt, Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái cầy 26, 75, 56
giun 11, 94
nước đái có màu 63
đi tầu 39, 87, 78
bông sen 24, 74
nhặt được vàng 00, 01, 10
mua vàng 01, 10, 15, 75
rắn rết 00, 02, 28, 40, 82
áo bu dông 08, 06, 56
sông nước 42