Mơ thấy sắt, Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
giáo viên 52, 57
mũi khoan 34, 54, 74
đứng trên mái nhà 64, 46
chùa 05, 56, 26
cái nhìn nham hiểm 61, 49
tính tiền nhầm 39, 72
con trai đầu lòng 79
con rết 00, 08, 20
chó con 05, 75
cái cầy 26, 75, 56