Mơ thấy sắt, Chiêm bao thấy sắt đánh con gì

Mơ thấy sắt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
sắt 93, 58

Giải mã giấc mơ thấy sắt

- Thấy nung sắt vào lửa đỏ là điềm xấu.

- Thấy ném sắt vào trong nước là có xô xát.

- Thấy sắt chất thành đống là công việc đến thời phát đạt.

- Thấy rèn sắt làm móng cho bò hay móng ngựa là sắp có chuyến đi xa.

Mơ thấy sắt, bạn nên đánh con 93, 58.

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhiều người 46, 87
rơi kính đeo 25, 26, 27
nhà nghỉ mát 32
ông tái 40, 45, 80, 85
ong mật 16, 56, 96
cái màn 85, 97
người chết 26,76,75
bạn đến nhà 64, 65
cứt 31, 36, 63
nước lũ lụt 67, 68