Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi học 17
mũ cứng 56, 65
đi mua giầy 56, 06
mẹ bế con trai 20, 60, 21
mèo đen 81, 85, 98
56
nằm đất 92
Cua 15,49,82
người yêu chết 45
nhà đẹp 66, 16