Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
Cua 15,49,82
chứa bạc 52, 57, 63
mình đánh người khác 07, 17, 27, 37, 67
đi vệ sinh 86, 98
đuổi bắt 15, 57, 72
người khóc 85, 87
xe hỏng phanh 87
thấy người bé nhỏ 45, 61
cái mũ 28, 46, 68, 86
ô tô hồ lô kẹp chết người 12, 21, 26