Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
mèo trắng 23, 32
nghĩa địa 12, 72, 92
kẻ chân châu 13, 31, 60
rắn đất 38, 78
ánh chớp 53
bảo vật 06, 31, 13, 60, 48, 86
con trai cho vàng 43
bố 04, 88
bếp lửa 20, 25, 54