Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
vay tiền 06, 86
thần tài 36, 39, 79, 10
thoát trấn lột 00, 08
đàn bà chửa 10, 82
cứu hỏa 08, 80
thầy bói 14, 49, 64
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
nướng sắn 99, 94
thanh kiếm 96
cò trắng 84, 00