Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rắn bơi 21, 82
rắn vàng 38, 83
chấy đầy đầu 57, 59
nước đái có màu 63
con sóc 19, 29, 79
cô tiên 17, 35, 19, 91
ngủ với người khác phái 45, 54
quả bóng 11, 45, 72
mơ thấy bố chết nhưng bố chưa chết 87, 97, 67
ảnh bà cụ 54, 59