Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái thuổng 94, 96
gà chết 28, 36
chơi xuân 13, 39, 79
khiêu vũ 42, 47, 43
nam đèo nữ 12, 25, 92
bị bỏng vào đùi 17, 71
xe tang 34, 35, 36
xây nhà dỡ đi 08, 10
phải lội xuống ao 7
gặp người thân 70, 75, 78