Mơ thấy phát minh, Chiêm bao thấy phát minh đánh con gì

Mơ thấy phát minh

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
phát minh 06, 17, 37, 97

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi chơi xa 01, 21, 31
bếp lò 43, 63, 83
sách 38, 88
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94
thấy dây dầu 39
ong 16, 56, 96
29,58
đi lang thang 92, 29
ăn chay 86, 85
bàn ăn dọn sạch 42, 46