Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà bé nhỏ 52, 61
đá lửa 06, 02, 52
hồn người chết 04, 10, 80, 81
nhện 56
quả rụng 89, 39
thi đỗ 06, 00, 62
thổ công 57, 79
nhà vệ sinh 34, 71
thằng điên 79, 28, 78
đi xem bói 78