Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
rụng cả hàm răng 03
quan tài 06, 56, 26
nhận tiền của người con gái 88
bị trấn lột 84, 85
rắn cắn 14, 59, 95
xa nhà 44, 65, 85
lấy chồng 31, 62, 69
mơ thấy đôi vợ chồng hạnh phúc 14, 41
chơi xuân 13, 39, 79
con cáo 48, 28