Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gà thịt rồi 28, 36
người xa về 45, 57, 32
pháp sư 09, 29, 35, 96
uống thuốc 01
chờ đợi 53, 64
tiền năm trăm 56, 46
phát minh 06, 17, 37, 97
phụ nữ đẹp 38, 83
bị thủ tiêu 06, 14
căn buồng bình thường 20, 21, 40, 60