Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người bệnh 58, 85, 80
cưới chồng 78, 89
can trăn trườn người 86, 87
yêu bạn cũ 70, 75
dắt xe xuống dốc 47
mèo nhà 81, 18
gà thịt rồi 28, 36
bàn thờ 15, 43, 46, 95
xây nhà 14, 16
Đi chùa 90,32