Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bỏ thuốc lá 21, 12
xung phong 92, 94
dùng lửa đốt súc vât 48
93, 51, 90, 09
chuột đồng 15, 51
nước mắt 48, 51, 71
ăn trộm cá 63, 73, 87
Bọ cạp 39,20
âm hộ 17, 71, 21
quyển vở 18, 19