Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
áo thể thao 43
thuốc lá giả 92, 29
dắt xe xuống dốc 47
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
nhặt được vàng 00, 01, 10
thanh kiếm 96
két xăng 64, 74
uống sữa 45, 62
mơ người dị dạng 75, 23, 96
nước lũ lụt 67, 68