Mơ thấy ông trời, Chiêm bao thấy ông trời đánh con gì

Mơ thấy ông trời

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông trời 37

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
khó đẻ 91, 96, 19
nhà bán hàng 24, 64, 78
đi chợ 25, 52
gặp đàn ông 26, 27
mèo nhà 81, 18
dòng sông 42
đàn bà ghen 09, 23
hai người khiêng quan tài 69
được tiền chia hai 05, 50
hai chị em gái đánh nhau 45, 57