Mơ thấy ông tái, Chiêm bao thấy ông tái đánh con gì

Mơ thấy ông tái

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông tái 40, 45, 80, 85

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
dắt bò 02, 28
con hổ 30 – 46
trứng vịt 24, 42
trời mưa 29, 92
đàn bà chửa 10, 82
người chết 26,76,75
con tôm 71, 31
về quê 57, 75
ong đuổi 16, 56, 96
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52