Mơ thấy ông già cho quà, Chiêm bao thấy ông già cho quà đánh con gì

Mơ thấy ông già cho quà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông già cho quà 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đình chùa 01, 40, 80
thấy treo cổ nhiều người 86
xem đám ma 25, 52
chém chuột 92
máy bay đổ 59, 95
trèo tường 56
mơ thấy tình địch 62, 61
tàn sát 05, 59
xe đạp bị hỏng 15
đẻ ra cá 00, 01, 99, 94