Mơ thấy ông già cho quà, Chiêm bao thấy ông già cho quà đánh con gì

Mơ thấy ông già cho quà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông già cho quà 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
con chó con 48, 49
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
thằng điên ngồi xe 31
dao 36, 76
mất ô tô 52, 28
đàn bà đẻ 34, 36, 46, 90
nhà trẻ 27, 37
con rồng 10, 50, 90
con vẹn 61, 62
thổ công 57, 79