Mơ thấy ông già cho quà, Chiêm bao thấy ông già cho quà đánh con gì

Mơ thấy ông già cho quà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông già cho quà 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
gặp chướng ngại vật không đi được 81, 18
mắc điện trên cột 07, 70
nhổ tóc sâu 64, 46, 41
nhà tối tăm 25, 65
có lóc 68
người bệnh 58, 85, 80
lái xe 08, 63, 64
quả bưởi 01, 09, 20, 26, 30, 70
bị bỏng vào tay 17, 21
nhặt được vàng 00, 01, 10