Mơ thấy ông già cho quà, Chiêm bao thấy ông già cho quà đánh con gì

Mơ thấy ông già cho quà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
ông già cho quà 75

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người ta đánh mẹ chảy máu đầu 63, 68, 64
nghèo khổ 19, 14
cac-con số 39, 93
bốn người khiêng quan tài 43, 44, 45
cưới vợ 70, 65, 69
xích mích với bạn 06
uống cà phê 67
nạo thai 53, 63, 42
đàn ông ghen 09, 12, 31
bài có tứ quý 63, 64