Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh bài ăn tiền 01, 28, 51
cho xe 29, 79, 92
chấy đầy đầu 57, 59
nhà hát 38, 83
can trăn trườn người 86, 87
mơ thấy tình địch 62, 61
ô tô hồ lô kẹp chết người 12, 21, 26
nhà tối tăm 25, 65
nhà bằng bạc 02
nhà trẻ 27, 37