Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
tai nạn ôtô 69, 54
đỉa bám đầy người 28, 11
phóng sự 25, 50, 55
đỉa cắn người 58
ăn no quá 95, 79
con sò 90,52
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
yêu bạn thân 12
tai nạn 00, 07, 70, 46
bảo lãnh đỡ đầu 86