Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ve gái 65, 63
máy bay 47, 74, 71, 17
Đi chùa 90,32
máu 19, 69, 64
bị vây đuổi 38, 83
chuột đồng 15, 51
lá thư 75, 76, 83
cá chuồn 54, 48
anh em họ 01
rắn cắn 14, 59, 95