Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cò xanh 02, 73
phân người 31, 36, 63
ô tô kẹp chết người 07, 70
bị tấn công 02, 05
bông súng 24, 58
bố mẹ, bố con 20, 60, 21
lửa đốt dế mèn 27, 72
tin mừng ở xa 12, 02
đống lửa cháy 08, 18
cá trê 43