Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn bà khỏa thân 02, 32
bàn thờ 15, 43, 46, 95
bán nhẫn vàng 67
khăn nhung 78
yêu người cùng giới 70, 75
trúng lô tô 86
đàn bà 81, 11, 51
cây có nhiều quả 36, 49, 73
lợn nhà 39
bạn hiền 38, 83