Mơ thấy nước lụt, Chiêm bao thấy nước lụt đánh con gì

Mơ thấy nước lụt

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nước lụt 67, 68

Giải mã giấc mơ thấy nước lụt

Mơ thấy nước lụt tràn mặt đê là điềm được sống lâu , sung sướng

 

Mơ thấy lội trong lũ lụt là gặp buồn rầu, khó khăn, lo phiền.

Gặp cảnh bị lũ lụt là nguy hiểm trong kiện tụng.

Mơ thấy nước lụt, bạn nên đánh đề con 67, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mẹ bế con trai 20, 60, 21
áo của chồng 07, 70
thấy người bị treo cổ 95, 97
tham ăn 69, 48
đậu 07
gà thịt rồi 28, 36
bếp đun 40, 49
tử hình sống lại 48, 51, 71
giêt lợn 82, 32
thầy bói 14, 49, 64