Mơ thấy nói tục, Chiêm bao thấy nói tục đánh con gì

Mơ thấy nói tục

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nói tục 41, 91, 46

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đuổi bắt 15, 57, 72
cho xe 29, 79, 92
xe đạp bị hỏng 15
uống sữa 45, 62
hỏng chắn bùn xe đạp 53, 54
con lươn 56, 98
rụng một chiếc răng 31
sang nhà láng giềng 42, 43, 64
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
lợn quay 02, 04