Mơ thấy nói chuyện với bố, Chiêm bao thấy nói chuyện với bố đánh con gì

Mơ thấy nói chuyện với bố

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nói chuyện với bố 51, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đánh bài ăn tiền 01, 28, 51
chó cắn 29, 92, 93
gặp đàn bà 28, 87
đi ỉa gặp người 67, 76
hái ổi 49
nghi ngờ 94, 49
nghi ngờ vàng giả 60
đi tầu 39, 87, 78
cha chết 05,72
rụng răng 03, 85