Mơ thấy nói chuyện với bố, Chiêm bao thấy nói chuyện với bố đánh con gì

Mơ thấy nói chuyện với bố

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nói chuyện với bố 51, 56

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông cụ già 15, 65, 56, 96
đàn kiến 29
lội bùn 56
cái ghế 49, 68
uống bia 08, 16
hai thằng ăn cắp 26, 62
Nói chuyện với người đã chết 75, 76, 90, 92
bị tấn công 02, 05
mèo nhà 81, 18
thấy người đội mũ 56, 89