Mơ thấy nóc nhà, Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhà dột 05, 09
chuột đồng 15, 51
con ruồi 78
xe lửa 03, 09, 63
rắn hai đầu 51, 15
ăn thịt rắn 27, 72
hồn quý 75
phát minh 06, 17, 37, 97
mình khóc 85, 87
chung đề 26, 36, 76