Mơ thấy nóc nhà, Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đàn bà 81, 11, 51
lá vàng 84, 48
thỏ con 38, 78
con dệp 82, 85
kẻ thù 61, 62
phong 09
gặp ăn xin 24, 76, 86
bắn cung tên 77, 72
hồn người chết 04, 10, 80, 81
xe lửa 03, 09, 63