Mơ thấy nóc nhà, Chiêm bao thấy nóc nhà đánh con gì

Mơ thấy nóc nhà

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nóc nhà 86, 68

Giải mã giấc mơ thấy nóc nhà

- Chiêm bao thấy nóc nhà là điềm đi xa gặt hái được nhiều lợi.

- Thấy té từ trên nóc nhà xuống đất là có sụp đổ, hoặc bịnh liệt.

Mơ thấy nóc nhà, bạn nên đánh đề con 86, 68

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
hai quan tài 26, 16, 36
thấy người chết 26, 65
được tiền 48, 68
từ giã 31, 32, 87
bếp đun 40, 49
rổ đỗ 28, 48, 86, 68
vợ vá quần áo 07, 70
cạo râu 83, 84
ngã 66, 61, 16
cô liên 47, 57