Mơ thấy nhiều ghế, Chiêm bao thấy nhiều ghế đánh con gì

Mơ thấy nhiều ghế

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhiều ghế 44, 84

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cái kim 84, 34
bị bỏng vào tay 17, 21
mặc áo đẹp 12, 33
con tin 85, 97
người khóc 85, 87
thấy người chết 26, 65
cái thuổng 94, 96
nước lụt 67, 68
Phân 23,95
dùng lửa đốt súc vât 48