Mơ thấy nhà tối tăm, Chiêm bao thấy nhà tối tăm đánh con gì

Mơ thấy nhà tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà tối tăm 25, 65

Giải mã giấc mơ thấy nhà tối tăm

- Nếu bạn mơ thấy nhà cửa tối tăm là điềm báo con cái sắp bỏ đi hoang.

Mơ thấy nhà tối tăm, bạn nên đánh đề con 25, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đoàn người diễu hành 76
mình chém người 56
cây chuối 34, 84
bị mất xe 28, 82, 92, 67, 64
ném 05, 65, 85
sổ rách bìa 45, 49
xem đá bóng 72, 96
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
rắn bơi 21, 82
chó đến nhà 93, 98