Mơ thấy nhà tối tăm, Chiêm bao thấy nhà tối tăm đánh con gì

Mơ thấy nhà tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà tối tăm 25, 65

Giải mã giấc mơ thấy nhà tối tăm

- Nếu bạn mơ thấy nhà cửa tối tăm là điềm báo con cái sắp bỏ đi hoang.

Mơ thấy nhà tối tăm, bạn nên đánh đề con 25, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
được vàng 10, 04, 15, 75
dông bão 08
phật 57, 75,51,01
đi chơi xuân 19, 39
rùa 27, 67
xây nhà 14, 16
xích mích với bạn 06
ngủ với người khác phái 45, 54
bông sen 24, 74
bố bế con gái 07, 57