Mơ thấy nhà tối tăm, Chiêm bao thấy nhà tối tăm đánh con gì

Mơ thấy nhà tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà tối tăm 25, 65

Giải mã giấc mơ thấy nhà tối tăm

- Nếu bạn mơ thấy nhà cửa tối tăm là điềm báo con cái sắp bỏ đi hoang.

Mơ thấy nhà tối tăm, bạn nên đánh đề con 25, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ngắm vuốt 17, 38, 81
hai thằng ăn cắp 26, 62
thang đổ 01, 48
cái giếng 92, 29
bắp ngô 85, 35, 53
cái miếu 63, 68
tình tứ 64, 74, 84
quan tài chưa chôn 04
thóc 34, 74
đàn bà chửa 10, 82