Mơ thấy nhà tối tăm, Chiêm bao thấy nhà tối tăm đánh con gì

Mơ thấy nhà tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà tối tăm 25, 65

Giải mã giấc mơ thấy nhà tối tăm

- Nếu bạn mơ thấy nhà cửa tối tăm là điềm báo con cái sắp bỏ đi hoang.

Mơ thấy nhà tối tăm, bạn nên đánh đề con 25, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
yêu 75, 70
nhà trẻ 27, 37
người trèo cây ngã 33
chuột cống 57, 45
tiền giả 00, 86
mũ sắt 77, 72, 27
quả bóng 11, 45, 72
bố nuôi 60, 70
gặp cây đa 09, 05, 12
nhìn thấy máu người chảy 09, 54