Mơ thấy nhà tối tăm, Chiêm bao thấy nhà tối tăm đánh con gì

Mơ thấy nhà tối tăm

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà tối tăm 25, 65

Giải mã giấc mơ thấy nhà tối tăm

- Nếu bạn mơ thấy nhà cửa tối tăm là điềm báo con cái sắp bỏ đi hoang.

Mơ thấy nhà tối tăm, bạn nên đánh đề con 25, 65

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
phân người 31, 36, 63
nhà đẹp 66, 16
đưa tang 72, 27
bỏ thuốc lá 21, 12
trèo tường 56
người dập lửa 34, 47, 69
động chạm của quý của đàn bà 65, 63
đi vắng 05, 20, 25
nếm đồ ngọt 34, 39
rắn quấn người 49, 97