Mơ thấy nhà mái bằng, Chiêm bao thấy nhà mái bằng đánh con gì

Mơ thấy nhà mái bằng

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
nhà mái bằng 46, 64

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nước đái có màu 63
đôi giầy ba ta 02, 03
thành lũy 40, 45, 54
lá vàng 84, 48
nhà trọ 92. 19
cái cù 02, 32, 62
nằm đất 92
người đẻ 49, 54
bị bỏng vào mông 16, 50, 15
dùng lửa đốt súc vât 48