Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
người mẹ tốt 01, 22, 41
cá to nhỏ 09
con chó nhật 76
kêu cứu 35, 65
quan tài có xác chết 74, 21
đánh nhau bằng kiếm 60, 61
tủ lạnh 24
bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
chăn gối 46, 47, 70
Nhà mới 03,68