Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
anh em trai 01
rụng cả hàm răng 03
lội bùn 56
thẩm phán quan tòa 24, 89
tin mừng ở xa 12, 02
trồng cây 84, 97
chén to 94, 95
rơi kính đeo 25, 26, 27
mỏ vàng dưới sông 88, 89
thợ làm bánh 03, 21