Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
đi đánh được cá 76
tiên 47
tầu hỏa 74, 72
thấy người đi dạo 32, 89
quạt trần 82
cối giã cua 92, 87
rắn quấn chân 96
tầu bay 10, 11
thoát trấn lột 00, 08
ném 05, 65, 85