Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
râu mọc dài 25, 57
được tiền chia hai 05, 50
người ăn bánh mì 69
tắm chó 11, 61, 16
vợ ngoại tình 03, 93
mắc điện trên cột 07, 70
chuột bạch 02, 20
con ngựa 12, 52, 72
nhận tiền của người con gái 88
hà mã 56