Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
nhện trăng xa 63
con cóc 04
khỏa thân 18, 81, 84, 48
hát văn 25, 50, 51
tòa án 72, 98, 47
buông chuối 70, 72
chợ 25, 52
ông chủ 21, 26, 22, 27
bán nhẫn vàng 67
con gián 01, 49