Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
cạo râu 83, 84
thìa 05, 38
sao băng 33, 38
mưa nhỏ 68, 78
bắt cua 67, 89
chai 94, 86
ăn củ đậu 38, 39
tập võ 70, 72
bỏ thuốc lá 21, 12
gặp đàn bà 28, 87