Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
ông sãi bà sãi 16, 56, 36
Phân 23,95
con điên 52, 08, 89
cái kính 85
chim hòa bình 12, 56,32
pháo hoa 34
thấy xác người chết 69,48,04,60,12,52
cá cảnh 40
dòng sông 42
hãm hại 84