Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
mình đá bóng 49, 62
chém chuột 92
ổ khóa 95, 86
bắn bị thương 48
cái nhìn hẹp hòi 72, 27
bị mẹ chửi rủa 83, 97
giang 06
tiền 62, 12, 67
bảo lãnh đỡ đầu 86
người yêu cũ 64, 74, 78