Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
bàn cờ 14, 54, 74, 94
tờ giấy 89, 39
hương cháy 07, 20, 70, 57
mình thoát chết 86, 87
điểm 10 30, 35, 03, 53
gặp đàn bà 28, 87
cái thuổng 94, 96
mũ sắt 77, 72, 27
cái ghế 49, 68
con ruồi 78