Mơ thấy người xa về, Chiêm bao thấy người xa về đánh con gì

Mơ thấy người xa về

  • Tra cứu giấc mơ
Mơ thấy Đánh con gì
người xa về 45, 57, 32

Tra cứu giấc mơ khác

Mơ thấy Đánh con gì
kiến lửa 29
câu được cá 83, 33
tủ sách 37, 75
giếng nước 29, 92
câu được rắn 05, 95
phóng sự 25, 50, 55
gặp người thân 70, 75, 78
chim khách 60, 10
đi xa đánh nhau 93, 39
Đống lửa 08, 48